Korrekturlæsning

Ét af vore mange specialer, er korrekturlæsning. Alt for mange publikationer er præget af dårlig sprogbrug, stavefejl og grammatiske fejl, som tit irriterer og hæmmer kom-munikationen. Vi tilbyder at tjekke vore kunders dokumenter, både hvad gælder stavning, grammatik, kommasætning og sætningskonstruktioner. Vi tilbyder også at rette kundernes hjemmesider, som alt for tit er skæmmet af stavefejl og dårlig sprogbrug.
 
 
Citat fra Rækkehus Specialisten:
"Dine øjne imponerer mig - havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at der kunne være så mange svipsere i så kort en tekst. Og vi har brugt meget tid på korrektur...
 
1000 tak for hjælpen!"
DaMi Colour Print v/ Milton Rothschild | Slotsherrensvej 132 C, 2720 Vanløse  | Tlf.: 38 79 02 04 | dami@paradis.dk